SJ

@603309925

-99.65 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 20%

សង្ខេប

បារាំង
ប្រទេស
1.724 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~58 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~1 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
3
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
9 ហានិភ័យ
5.2%
មីនា 2020
72.9%
មេសា 2020
0%
ឧសភា 2020
0%
មិថុនា 2020
0%
កក្កដា 2020
0%
សីហា 2020
0%
កញ្ញា 2020
10.2%
តុលា 2020
0.2%
វិច្ជិកា 2020
10.2%
ធ្នូ 2020
-17.1%
មករា 2021
-99.9%
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ2
មីនា 2020
ហានិភ័យ2
មេសា 2020
ហានិភ័យ2
ឧសភា 2020
ហានិភ័យ2
មិថុនា 2020
ហានិភ័យ2
កក្កដា 2020
ហានិភ័យ5
សីហា 2020
ហានិភ័យ2
កញ្ញា 2020
ហានិភ័យ2
តុលា 2020
ហានិភ័យ3
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ8
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ7
មករា 2021
ហានិភ័យ7
កុម្ភៈ 2021
23
មីនា 2020
21
មេសា 2020
15
ឧសភា 2020
7
មិថុនា 2020
6
កក្កដា 2020
3
សីហា 2020
3
កញ្ញា 2020
3
តុលា 2020
3
វិច្ជិកា 2020
3
ធ្នូ 2020
3
មករា 2021
3
កុម្ភៈ 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

GBPUSD
British Pound to US Dollar
2396
ជួញដូរ
63.2%
មានចំណេញ
NZDUSD
New Zealand Dollar to US Dollar
1199
ជួញដូរ
65.3%
មានចំណេញ
EURUSD
Euro to US Dollar
672
ជួញដូរ
69.2%
មានចំណេញ
AUDUSD
Australian Dollar to US Dollar
526
ជួញដូរ
65.4%
មានចំណេញ
EURGBP
Euro to British Pound
359
ជួញដូរ
66.6%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

5152
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ