SJ

@hirasuzu

-99.97 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 20%

សង្ខេប

បារាំង
ប្រទេស
1.799 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~35 000 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~0 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
2
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
3 ហានិភ័យ
0%
មិថុនា 2020
0%
កក្កដា 2020
0%
សីហា 2020
0%
កញ្ញា 2020
10.24%
តុលា 2020
1.89%
វិច្ជិកា 2020
-28.63%
ធ្នូ 2020
-25.55%
មករា 2021
-99.93%
កុម្ភៈ 2021
2.86%
មីនា 2021
-91.67%
មេសា 2021
0%
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ2
មិថុនា 2020
ហានិភ័យ2
កក្កដា 2020
ហានិភ័យ5
សីហា 2020
ហានិភ័យ2
កញ្ញា 2020
ហានិភ័យ2
តុលា 2020
ហានិភ័យ3
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ4
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ7
មករា 2021
ហានិភ័យ9
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ8
មីនា 2021
ហានិភ័យ8
មេសា 2021
ហានិភ័យ6
ឧសភា 2021
7
មិថុនា 2020
6
កក្កដា 2020
3
សីហា 2020
3
កញ្ញា 2020
3
តុលា 2020
3
វិច្ជិកា 2020
4
ធ្នូ 2020
3
មករា 2021
3
កុម្ភៈ 2021
3
មីនា 2021
3
មេសា 2021
2
ឧសភា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

GBPUSD
British Pound to US Dollar
2883
ជួញដូរ
63.6%
មានចំណេញ
NZDUSD
New Zealand Dollar to US Dollar
1431
ជួញដូរ
64.6%
មានចំណេញ
EURUSD
Euro to US Dollar
952
ជួញដូរ
67.9%
មានចំណេញ
AUDUSD
Australian Dollar to US Dollar
848
ជួញដូរ
65%
មានចំណេញ
EURGBP
Euro to British Pound
488
ជួញដូរ
65.4%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

6602
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ