@Signed

-76.77 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 25%

សង្ខេប

រុស្ស៊ី
ប្រទេស
992 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~8 100 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~0 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
0
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
1 ហានិភ័យ
0%
កុម្ភៈ 2020
0.2%
មីនា 2020
-67.7%
មេសា 2020
0%
ឧសភា 2020
-0%
មិថុនា 2020
0.1%
កក្កដា 2020
-0.1%
សីហា 2020
0%
កញ្ញា 2020
0.2%
តុលា 2020
0%
វិច្ជិកា 2020
0%
ធ្នូ 2020
0%
មករា 2021
ហានិភ័យ1
កុម្ភៈ 2020
ហានិភ័យ1
មីនា 2020
ហានិភ័យ4
មេសា 2020
ហានិភ័យ5
ឧសភា 2020
ហានិភ័យ1
មិថុនា 2020
ហានិភ័យ1
កក្កដា 2020
ហានិភ័យ1
សីហា 2020
ហានិភ័យ1
កញ្ញា 2020
ហានិភ័យ1
តុលា 2020
ហានិភ័យ1
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ1
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ1
មករា 2021
1
កុម្ភៈ 2020
1
មីនា 2020
1
មេសា 2020
1
ឧសភា 2020
0
មិថុនា 2020
0
កក្កដា 2020
0
សីហា 2020
0
កញ្ញា 2020
0
តុលា 2020
0
វិច្ជិកា 2020
0
ធ្នូ 2020
0
មករា 2021