@Signed

-77.66 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 25%

សង្ខេប

រុស្ស៊ី
ប្រទេស
1.071 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~7 900 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~0 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
0
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
2 ហានិភ័យ
0%
ឧសភា 2020
0%
មិថុនា 2020
0.09%
កក្កដា 2020
-0.04%
សីហា 2020
0%
កញ្ញា 2020
0.22%
តុលា 2020
0%
វិច្ជិកា 2020
0%
ធ្នូ 2020
0%
មករា 2021
-1.12%
កុម្ភៈ 2021
-5.4%
មីនា 2021
2.81%
មេសា 2021
ហានិភ័យ5
ឧសភា 2020
ហានិភ័យ1
មិថុនា 2020
ហានិភ័យ1
កក្កដា 2020
ហានិភ័យ1
សីហា 2020
ហានិភ័យ1
កញ្ញា 2020
ហានិភ័យ1
តុលា 2020
ហានិភ័យ1
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ1
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ1
មករា 2021
ហានិភ័យ2
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ2
មីនា 2021
ហានិភ័យ2
មេសា 2021
1
ឧសភា 2020
0
មិថុនា 2020
0
កក្កដា 2020
0
សីហា 2020
0
កញ្ញា 2020
0
តុលា 2020
0
វិច្ជិកា 2020
0
ធ្នូ 2020
0
មករា 2021
0
កុម្ភៈ 2021
0
មីនា 2021
0
មេសា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

EURUSD
Euro to US Dollar
1
ជួញដូរ
0%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

1
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ