@Signed

-78.74 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 25%

សង្ខេប

រុស្ស៊ី
ប្រទេស
1.262 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~7 500 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~0 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
0
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
2 ហានិភ័យ
0%
វិច្ជិកា 2020
0%
ធ្នូ 2020
0%
មករា 2021
-1.12%
កុម្ភៈ 2021
-5.57%
មីនា 2021
4.33%
មេសា 2021
2.83%
ឧសភា 2021
-5.46%
មិថុនា 2021
-0.41%
កក្កដា 2021
-0.96%
សីហា 2021
-3.64%
កញ្ញា 2021
1.67%
តុលា 2021
ហានិភ័យ1
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ1
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ1
មករា 2021
ហានិភ័យ2
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ2
មីនា 2021
ហានិភ័យ2
មេសា 2021
ហានិភ័យ2
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ2
មិថុនា 2021
ហានិភ័យ2
កក្កដា 2021
ហានិភ័យ2
សីហា 2021
ហានិភ័យ2
កញ្ញា 2021
ហានិភ័យ2
តុលា 2021
0
វិច្ជិកា 2020
0
ធ្នូ 2020
0
មករា 2021
0
កុម្ភៈ 2021
0
មីនា 2021
0
មេសា 2021
0
ឧសភា 2021
0
មិថុនា 2021
0
កក្កដា 2021
0
សីហា 2021
0
កញ្ញា 2021
0
តុលា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

EURUSD
Euro to US Dollar
1
ជួញដូរ
0%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

1
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ