TD

@EthanT

-29.58 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 20%

សង្ខេប

វៀតណាម
ប្រទេស
104 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~2 700 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~20 000 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
11
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
3 ហានិភ័យ
0%
វិច្ជិកា 2020
0%
ធ្នូ 2020
0%
មករា 2021
0%
កុម្ភៈ 2021
0%
មីនា 2021
0%
មេសា 2021
0%
ឧសភា 2021
0%
មិថុនា 2021
9.87%
កក្កដា 2021
-21.07%
សីហា 2021
-16.22%
កញ្ញា 2021
-3.01%
តុលា 2021
ហានិភ័យ0
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ0
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ0
មករា 2021
ហានិភ័យ0
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ0
មីនា 2021
ហានិភ័យ0
មេសា 2021
ហានិភ័យ0
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ0
មិថុនា 2021
ហានិភ័យ6
កក្កដា 2021
ហានិភ័យ6
សីហា 2021
ហានិភ័យ9
កញ្ញា 2021
ហានិភ័យ6
តុលា 2021
0
វិច្ជិកា 2020
0
ធ្នូ 2020
0
មករា 2021
0
កុម្ភៈ 2021
0
មីនា 2021
0
មេសា 2021
0
ឧសភា 2021
0
មិថុនា 2021
8
កក្កដា 2021
12
សីហា 2021
12
កញ្ញា 2021
11
តុលា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

GBPUSD
British Pound to US Dollar
750
ជួញដូរ
77.9%
មានចំណេញ
GBPAUD
British Pound to Australian Dollar
653
ជួញដូរ
74.4%
មានចំណេញ
AUDUSD
Australian Dollar to US Dollar
481
ជួញដូរ
75.7%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

1884
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ