LT

@Lichamei

LE THI TRA MY

8.32 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 0%

@Camellia_Le

សង្ខេប

វៀតណាម
ប្រទេស
39 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~28 000 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~1 800 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
2
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
4 ហានិភ័យ
0%
កក្កដា 2020
0%
សីហា 2020
0%
កញ្ញា 2020
0%
តុលា 2020
0%
វិច្ជិកា 2020
0%
ធ្នូ 2020
0%
មករា 2021
0%
កុម្ភៈ 2021
0%
មីនា 2021
0%
មេសា 2021
0%
ឧសភា 2021
8.32%
មិថុនា 2021
ហានិភ័យ0
កក្កដា 2020
ហានិភ័យ0
សីហា 2020
ហានិភ័យ0
កញ្ញា 2020
ហានិភ័យ0
តុលា 2020
ហានិភ័យ0
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ0
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ0
មករា 2021
ហានិភ័យ0
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ0
មីនា 2021
ហានិភ័យ0
មេសា 2021
ហានិភ័យ6
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ5
មិថុនា 2021
0
កក្កដា 2020
0
សីហា 2020
0
កញ្ញា 2020
0
តុលា 2020
0
វិច្ជិកា 2020
0
ធ្នូ 2020
0
មករា 2021
0
កុម្ភៈ 2021
0
មីនា 2021
0
មេសា 2021
1
ឧសភា 2021
1
មិថុនា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

XAUUSDm
Spot Gold
533
ជួញដូរ
79.9%
មានចំណេញ
GBPJPYm
British Pound to Japanese Yen
21
ជួញដូរ
81%
មានចំណេញ
GBPAUDm
British Pound to Australian Dollar
21
ជួញដូរ
90.5%
មានចំណេញ
EURAUDm
Euro to Australian Dollar
17
ជួញដូរ
82.4%
មានចំណេញ
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
16
ជួញដូរ
87.5%
មានចំណេញ
GBPNZDm
British Pound to New Zealand Dollar
16
ជួញដូរ
68.8%
មានចំណេញ
EURUSDm
Euro to US Dollar
14
ជួញដូរ
71.4%
មានចំណេញ
EURCADm
Euro to Canadian Dollar
10
ជួញដូរ
90%
មានចំណេញ
EURGBPm
Euro to British Pound
10
ជួញដូរ
80%
មានចំណេញ
GBPCHFm
British Pound to Swiss Franc
8
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

726
ជួញដូរ  សរុប
73.4%
លោហៈ
26.6%
រូបិយប័ណ្ណ