LT

@Lichamei

LE THI TRA MY

-94.18 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 0%

@Camellia_Le

សង្ខេប

វៀតណាម
ប្រទេស
151 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~11 000 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~59 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
4
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
10 ហានិភ័យ
0%
មិថុនា 2020
0%
កក្កដា 2020
0%
សីហា 2020
0%
កញ្ញា 2020
0%
តុលា 2020
0%
វិច្ជិកា 2020
8.26%
ធ្នូ 2020
37.63%
មករា 2021
16.69%
កុម្ភៈ 2021
7.91%
មីនា 2021
-4.21%
មេសា 2021
-96.76%
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ0
មិថុនា 2020
ហានិភ័យ0
កក្កដា 2020
ហានិភ័យ0
សីហា 2020
ហានិភ័យ0
កញ្ញា 2020
ហានិភ័យ0
តុលា 2020
ហានិភ័យ0
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ0
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ2
មករា 2021
ហានិភ័យ9
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ7
មីនា 2021
ហានិភ័យ6
មេសា 2021
ហានិភ័យ9
ឧសភា 2021
0
មិថុនា 2020
0
កក្កដា 2020
0
សីហា 2020
0
កញ្ញា 2020
0
តុលា 2020
0
វិច្ជិកា 2020
0
ធ្នូ 2020
0
មករា 2021
1
កុម្ភៈ 2021
3
មីនា 2021
4
មេសា 2021
4
ឧសភា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

XAUUSDm
Spot Gold
1071
ជួញដូរ
73.9%
មានចំណេញ
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
102
ជួញដូរ
81.4%
មានចំណេញ
GBPNZDm
British Pound to New Zealand Dollar
80
ជួញដូរ
73.8%
មានចំណេញ
GBPJPYm
British Pound to Japanese Yen
73
ជួញដូរ
78.1%
មានចំណេញ
EURAUDm
Euro to Australian Dollar
64
ជួញដូរ
81.3%
មានចំណេញ
EURUSDm
Euro to US Dollar
59
ជួញដូរ
72.9%
មានចំណេញ
EURGBPm
Euro to British Pound
48
ជួញដូរ
66.7%
មានចំណេញ
GBPCADm
British Pound to Canadian Dollar
47
ជួញដូរ
80.9%
មានចំណេញ
USDCADm
US Dollar to Canadian Dollar
46
ជួញដូរ
82.6%
មានចំណេញ
GBPCHFm
British Pound to Swiss Franc
43
ជួញដូរ
72.1%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

1926
ជួញដូរ  សរុប
55.8%
លោហៈ
43.5%
រូបិយប័ណ្ណ
0.6%
កាក់ Crypto
0.1%
ប្រេង