LT

@Lichamei

LE THI TRA MY

47.55 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 0%

@Camellia_Le

សង្ខេប

វៀតណាម
ប្រទេស
164 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~36 000 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~0 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
0
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
3 ហានិភ័យ
0%
វិច្ជិកា 2020
0%
ធ្នូ 2020
0%
មករា 2021
0%
កុម្ភៈ 2021
0%
មីនា 2021
0%
មេសា 2021
13.8%
ឧសភា 2021
-3.23%
មិថុនា 2021
-4.84%
កក្កដា 2021
-0.6%
សីហា 2021
41.66%
កញ្ញា 2021
0%
តុលា 2021
ហានិភ័យ0
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ0
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ0
មករា 2021
ហានិភ័យ0
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ0
មីនា 2021
ហានិភ័យ0
មេសា 2021
ហានិភ័យ6
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ5
មិថុនា 2021
ហានិភ័យ4
កក្កដា 2021
ហានិភ័យ4
សីហា 2021
ហានិភ័យ8
កញ្ញា 2021
ហានិភ័យ4
តុលា 2021
0
វិច្ជិកា 2020
0
ធ្នូ 2020
0
មករា 2021
0
កុម្ភៈ 2021
0
មីនា 2021
0
មេសា 2021
1
ឧសភា 2021
2
មិថុនា 2021
2
កក្កដា 2021
1
សីហា 2021
0
កញ្ញា 2021
0
តុលា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

XAUUSDm
Spot Gold
810
ជួញដូរ
80%
មានចំណេញ
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
56
ជួញដូរ
94.6%
មានចំណេញ
GBPNZDm
British Pound to New Zealand Dollar
40
ជួញដូរ
87.5%
មានចំណេញ
GBPAUDm
British Pound to Australian Dollar
36
ជួញដូរ
83.3%
មានចំណេញ
EURUSDm
Euro to US Dollar
35
ជួញដូរ
82.9%
មានចំណេញ
GBPJPYm
British Pound to Japanese Yen
34
ជួញដូរ
73.5%
មានចំណេញ
EURAUDm
Euro to Australian Dollar
26
ជួញដូរ
80.8%
មានចំណេញ
GBPCHFm
British Pound to Swiss Franc
22
ជួញដូរ
95.5%
មានចំណេញ
AUDJPYm
Australian Dollar to Japanese Yen
20
ជួញដូរ
80%
មានចំណេញ
USDJPYm
US Dollar to Japanese Yen
19
ជួញដូរ
68.4%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

1281
ជួញដូរ  សរុប
63.2%
លោហៈ
36.4%
រូបិយប័ណ្ណ
0.3%
កាក់ Crypto
0.1%
សន្ទស្សន៍ភាគហ៊ុន