LT

@Lichamei

LE THI TRA MY

-3.17 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 0%

@Camellia_Le

សង្ខេប

វៀតណាម
ប្រទេស
76 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~25 000 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~2 100 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
2
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
4 ហានិភ័យ
0%
សីហា 2020
0%
កញ្ញា 2020
0%
តុលា 2020
0%
វិច្ជិកា 2020
0%
ធ្នូ 2020
0%
មករា 2021
0%
កុម្ភៈ 2021
0%
មីនា 2021
0%
មេសា 2021
0%
ឧសភា 2021
1.73%
មិថុនា 2021
-4.82%
កក្កដា 2021
ហានិភ័យ0
សីហា 2020
ហានិភ័យ0
កញ្ញា 2020
ហានិភ័យ0
តុលា 2020
ហានិភ័យ0
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ0
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ0
មករា 2021
ហានិភ័យ0
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ0
មីនា 2021
ហានិភ័យ0
មេសា 2021
ហានិភ័យ6
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ5
មិថុនា 2021
ហានិភ័យ5
កក្កដា 2021
0
សីហា 2020
0
កញ្ញា 2020
0
តុលា 2020
0
វិច្ជិកា 2020
0
ធ្នូ 2020
0
មករា 2021
0
កុម្ភៈ 2021
0
មីនា 2021
0
មេសា 2021
1
ឧសភា 2021
2
មិថុនា 2021
3
កក្កដា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

XAUUSDm
Spot Gold
740
ជួញដូរ
80.1%
មានចំណេញ
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
46
ជួញដូរ
93.5%
មានចំណេញ
GBPNZDm
British Pound to New Zealand Dollar
40
ជួញដូរ
87.5%
មានចំណេញ
EURUSDm
Euro to US Dollar
33
ជួញដូរ
84.8%
មានចំណេញ
GBPAUDm
British Pound to Australian Dollar
32
ជួញដូរ
87.5%
មានចំណេញ
GBPJPYm
British Pound to Japanese Yen
28
ជួញដូរ
78.6%
មានចំណេញ
EURAUDm
Euro to Australian Dollar
25
ជួញដូរ
84%
មានចំណេញ
GBPCHFm
British Pound to Swiss Franc
19
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ
USDCADm
US Dollar to Canadian Dollar
17
ជួញដូរ
94.1%
មានចំណេញ
AUDJPYm
Australian Dollar to Japanese Yen
17
ជួញដូរ
76.5%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

1152
ជួញដូរ  សរុប
64.2%
លោហៈ
35.8%
រូបិយប័ណ្ណ