@EAEGroupNo1

31.66 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 30%

សង្ខេប

វៀតណាម
ប្រទេស
294 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~28 000 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~0 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
0
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
3 ហានិភ័យ
0%
តុលា 2020
0%
វិច្ជិកា 2020
27.69%
ធ្នូ 2020
7.42%
មករា 2021
-20.34%
កុម្ភៈ 2021
-33.6%
មីនា 2021
58.99%
មេសា 2021
-23.88%
ឧសភា 2021
19.71%
មិថុនា 2021
26.07%
កក្កដា 2021
-0.66%
សីហា 2021
0%
កញ្ញា 2021
ហានិភ័យ0
តុលា 2020
ហានិភ័យ0
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ4
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ6
មករា 2021
ហានិភ័យ5
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ8
មីនា 2021
ហានិភ័យ6
មេសា 2021
ហានិភ័យ4
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ5
មិថុនា 2021
ហានិភ័យ5
កក្កដា 2021
ហានិភ័យ4
សីហា 2021
ហានិភ័យ3
កញ្ញា 2021
0
តុលា 2020
0
វិច្ជិកា 2020
0
ធ្នូ 2020
0
មករា 2021
1
កុម្ភៈ 2021
1
មីនា 2021
0
មេសា 2021
0
ឧសភា 2021
0
មិថុនា 2021
0
កក្កដា 2021
0
សីហា 2021
0
កញ្ញា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

GBPJPYm
British Pound to Japanese Yen
14
ជួញដូរ
35.7%
មានចំណេញ
NZDJPYm
New Zealand Dollar to Japanese Yen
4
ជួញដូរ
0%
មានចំណេញ
CADJPYm
Canadian Dollar to Japanese Yen
4
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ
CADCHFm
Canadian Dollar to Swiss Franc
2
ជួញដូរ
50%
មានចំណេញ
NZDCHFm
New Zealand Dollar to Swiss Franc
2
ជួញដូរ
50%
មានចំណេញ
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
2
ជួញដូរ
0%
មានចំណេញ
USDCADm
US Dollar to Canadian Dollar
2
ជួញដូរ
0%
មានចំណេញ
NZDUSDm
New Zealand Dollar to US Dollar
2
ជួញដូរ
0%
មានចំណេញ
AUDJPYm
Australian Dollar to Japanese Yen
2
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ
EURCHFm
Euro to Swiss Franc
2
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

39
ជួញដូរ  សរុប
97.4%
រូបិយប័ណ្ណ
2.6%
លោហៈ