@S-Dragon

271.65 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 30%

Minimum deposit: 2000$
Only % of each trade's volume copy:
Deposit: 2000$ copy 100% of each trade's volume
Deposit: 5000$ copy 250% of each trade's volume
Deposit: 10 000$ copy 500% of each trade's volume
Deposit: 50 000$ copy 2500% of each trade's volume
Zalo, Telegram : +84 9696 64 317 (Victoria Linh)

សង្ខេប

វៀតណាម
ប្រទេស
207 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~1 600 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~440 000 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
76
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
6 ហានិភ័យ
0%
តុលា 2020
0%
វិច្ជិកា 2020
0%
ធ្នូ 2020
0%
មករា 2021
0%
កុម្ភៈ 2021
34.25%
មីនា 2021
18.23%
មេសា 2021
22.15%
ឧសភា 2021
22.22%
មិថុនា 2021
0.22%
កក្កដា 2021
28.46%
សីហា 2021
21.83%
កញ្ញា 2021
ហានិភ័យ0
តុលា 2020
ហានិភ័យ0
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ0
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ0
មករា 2021
ហានិភ័យ0
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ6
មីនា 2021
ហានិភ័យ6
មេសា 2021
ហានិភ័យ6
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ8
មិថុនា 2021
ហានិភ័យ7
កក្កដា 2021
ហានិភ័យ7
សីហា 2021
ហានិភ័យ6
កញ្ញា 2021
0
តុលា 2020
0
វិច្ជិកា 2020
0
ធ្នូ 2020
0
មករា 2021
0
កុម្ភៈ 2021
29
មីនា 2021
42
មេសា 2021
51
ឧសភា 2021
63
មិថុនា 2021
71
កក្កដា 2021
79
សីហា 2021
74
កញ្ញា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

GBPUSD.
British Pound to US Dollar
694
ជួញដូរ
73.5%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

694
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ