FO

@FelixOrtua

52.73 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 18%

Consistent and Reliable
1:1000
Minimum: 500 USD
Copy - Proportionate to Funds

សង្ខេប

ហ្វីលីពីន
ប្រទេស
86 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~20 000 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~0 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
0
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
3 ហានិភ័យ
0%
ធ្នូ 2019
0%
មករា 2020
0%
កុម្ភៈ 2020
0%
មីនា 2020
0%
មេសា 2020
0%
ឧសភា 2020
0%
មិថុនា 2020
0%
កក្កដា 2020
0%
សីហា 2020
42.3%
កញ្ញា 2020
3.4%
តុលា 2020
-0.4%
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ0
ធ្នូ 2019
ហានិភ័យ0
មករា 2020
ហានិភ័យ0
កុម្ភៈ 2020
ហានិភ័យ0
មីនា 2020
ហានិភ័យ0
មេសា 2020
ហានិភ័យ0
ឧសភា 2020
ហានិភ័យ0
មិថុនា 2020
ហានិភ័យ0
កក្កដា 2020
ហានិភ័យ0
សីហា 2020
ហានិភ័យ0
កញ្ញា 2020
ហានិភ័យ5
តុលា 2020
ហានិភ័យ4
វិច្ជិកា 2020
0
ធ្នូ 2019
0
មករា 2020
0
កុម្ភៈ 2020
0
មីនា 2020
0
មេសា 2020
0
ឧសភា 2020
0
មិថុនា 2020
0
កក្កដា 2020
0
សីហា 2020
0
កញ្ញា 2020
0
តុលា 2020
0
វិច្ជិកា 2020

ឧបករណ៍ពេញនិយម

EURUSD
Euro to US Dollar
278
ជួញដូរ
73%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

278
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ