MT

@ConsistentProfit

130.03 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 25%

សង្ខេប

ហ្វីលីពីន
ប្រទេស
352 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~1 400 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~0 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
0
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
3 ហានិភ័យ
34.13%
កញ្ញា 2020
27.44%
តុលា 2020
5.51%
វិច្ជិកា 2020
14.17%
ធ្នូ 2020
12.58%
មករា 2021
3.04%
កុម្ភៈ 2021
-1.25%
មីនា 2021
-6.54%
មេសា 2021
-13.12%
ឧសភា 2021
23.45%
មិថុនា 2021
0.67%
កក្កដា 2021
0%
សីហា 2021
ហានិភ័យ0
កញ្ញា 2020
ហានិភ័យ4
តុលា 2020
ហានិភ័យ4
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ8
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ4
មករា 2021
ហានិភ័យ4
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ4
មីនា 2021
ហានិភ័យ3
មេសា 2021
ហានិភ័យ4
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ4
មិថុនា 2021
ហានិភ័យ3
កក្កដា 2021
ហានិភ័យ3
សីហា 2021
0
កញ្ញា 2020
0
តុលា 2020
0
វិច្ជិកា 2020
0
ធ្នូ 2020
0
មករា 2021
0
កុម្ភៈ 2021
0
មីនា 2021
0
មេសា 2021
0
ឧសភា 2021
0
មិថុនា 2021
0
កក្កដា 2021
0
សីហា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

EURUSD
Euro to US Dollar
271
ជួញដូរ
78.6%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

271
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ