@HuyenTrang

Hoang Thi Huyen Trang

10.18 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 20%

Target 15-25% per/month


Minimum to copy $ 20.000


Forex is high risk

សង្ខេប

វៀតណាម
ប្រទេស
16 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~27 000 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~0 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
0
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
6 ហានិភ័យ
0%
សីហា 2020
0%
កញ្ញា 2020
0%
តុលា 2020
0%
វិច្ជិកា 2020
0%
ធ្នូ 2020
0%
មករា 2021
0%
កុម្ភៈ 2021
0%
មីនា 2021
0%
មេសា 2021
0%
ឧសភា 2021
0%
មិថុនា 2021
10.18%
កក្កដា 2021
ហានិភ័យ0
សីហា 2020
ហានិភ័យ0
កញ្ញា 2020
ហានិភ័យ0
តុលា 2020
ហានិភ័យ0
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ0
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ0
មករា 2021
ហានិភ័យ0
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ0
មីនា 2021
ហានិភ័យ0
មេសា 2021
ហានិភ័យ0
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ0
មិថុនា 2021
ហានិភ័យ6
កក្កដា 2021
0
សីហា 2020
0
កញ្ញា 2020
0
តុលា 2020
0
វិច្ជិកា 2020
0
ធ្នូ 2020
0
មករា 2021
0
កុម្ភៈ 2021
0
មីនា 2021
0
មេសា 2021
0
ឧសភា 2021
0
មិថុនា 2021
0
កក្កដា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

GBPUSD.
British Pound to US Dollar
665
ជួញដូរ
62.1%
មានចំណេញ
USDCAD.
US Dollar to Canadian Dollar
539
ជួញដូរ
60.5%
មានចំណេញ
AUDUSD.
Australian Dollar to US Dollar
471
ជួញដូរ
70.5%
មានចំណេញ
NZDUSD.
New Zealand Dollar to US Dollar
442
ជួញដូរ
65.2%
មានចំណេញ
EURUSD.
Euro to US Dollar
436
ជួញដូរ
68.6%
មានចំណេញ
EURJPY.
Euro to Japanese Yen
425
ជួញដូរ
62.8%
មានចំណេញ
USDJPY.
US Dollar to Japanese Yen
314
ជួញដូរ
66.2%
មានចំណេញ
USDCHF.
US Dollar to Swiss Franc
299
ជួញដូរ
68.6%
មានចំណេញ
ETHUSD
Ethereum vs. US Dollar
3
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

3594
ជួញដូរ  សរុប
99.9%
រូបិយប័ណ្ណ
0.1%
កាក់ Crypto