@WMA_MATER

75.73 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 30%

เน้นการลงทุนระยะยาว 3 เดือนขึ้นไป ใช้ความเสี่ยงน้อยถึงปานกลาง ผลกำไรขั้นต่ำ 10% ต่อเดือน

សង្ខេប

ថៃ
ប្រទេស
347 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~315 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~480 000 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
76
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
5 ហានិភ័យ
0%
សីហា 2020
16.89%
កញ្ញា 2020
-4.79%
តុលា 2020
1.91%
វិច្ជិកា 2020
10.35%
ធ្នូ 2020
39.69%
មករា 2021
2.88%
កុម្ភៈ 2021
4.86%
មីនា 2021
6.71%
មេសា 2021
7.21%
ឧសភា 2021
-11.49%
មិថុនា 2021
-7.99%
កក្កដា 2021
ហានិភ័យ6
សីហា 2020
ហានិភ័យ4
កញ្ញា 2020
ហានិភ័យ3
តុលា 2020
ហានិភ័យ3
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ5
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ6
មករា 2021
ហានិភ័យ6
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ3
មីនា 2021
ហានិភ័យ3
មេសា 2021
ហានិភ័យ3
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ5
មិថុនា 2021
ហានិភ័យ7
កក្កដា 2021
0
សីហា 2020
10
កញ្ញា 2020
24
តុលា 2020
24
វិច្ជិកា 2020
19
ធ្នូ 2020
26
មករា 2021
35
កុម្ភៈ 2021
46
មីនា 2021
53
មេសា 2021
61
ឧសភា 2021
80
មិថុនា 2021
77
កក្កដា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

EURUSD_S
Euro to US Dollar
35
ជួញដូរ
94.3%
មានចំណេញ
AUDUSD_S
Australian Dollar to US Dollar
26
ជួញដូរ
92.3%
មានចំណេញ
USDJPY_S
US Dollar to Japanese Yen
20
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ
GBPUSD_S
British Pound to US Dollar
18
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ
NZDUSD_S
New Zealand Dollar to US Dollar
15
ជួញដូរ
80%
មានចំណេញ
EURGBP_S
Euro to British Pound
4
ជួញដូរ
75%
មានចំណេញ
AUDJPY_S
Australian Dollar to Japanese Yen
1
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ
EURJPY_S
Euro to Japanese Yen
1
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

120
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ