NA

@NellieAnn

257.91 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 25%

Reliable and Consistent

សង្ខេប

ហ្វីលីពីន
ប្រទេស
436 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~1 300 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~0 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
0
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
3 ហានិភ័យ
6.51%
វិច្ជិកា 2020
15.67%
ធ្នូ 2020
20.18%
មករា 2021
9.38%
កុម្ភៈ 2021
0.78%
មីនា 2021
-6.79%
មេសា 2021
-13.19%
ឧសភា 2021
24.23%
មិថុនា 2021
9.61%
កក្កដា 2021
2.91%
សីហា 2021
3.04%
កញ្ញា 2021
17.66%
តុលា 2021
ហានិភ័យ4
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ8
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ4
មករា 2021
ហានិភ័យ4
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ3
មីនា 2021
ហានិភ័យ3
មេសា 2021
ហានិភ័យ5
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ4
មិថុនា 2021
ហានិភ័យ4
កក្កដា 2021
ហានិភ័យ3
សីហា 2021
ហានិភ័យ3
កញ្ញា 2021
ហានិភ័យ4
តុលា 2021
0
វិច្ជិកា 2020
0
ធ្នូ 2020
0
មករា 2021
0
កុម្ភៈ 2021
0
មីនា 2021
0
មេសា 2021
0
ឧសភា 2021
0
មិថុនា 2021
0
កក្កដា 2021
0
សីហា 2021
0
កញ្ញា 2021
0
តុលា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

EURUSD
Euro to US Dollar
355
ជួញដូរ
69.6%
មានចំណេញ
GBPUSD
British Pound to US Dollar
63
ជួញដូរ
82.5%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

418
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ