@AuraRizq

-68.98 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 25%

● Classic Account
● Leverage 1:1000
● Min Copy USD1000
● Untick (copy open orders)
● Copy type : In proportion to my funds

Copy At Your Own Risk

សង្ខេប

ម៉ាឡេស៊ី
ប្រទេស
410 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~801 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~31 000 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
29
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
4 ហានិភ័យ
27.44%
តុលា 2020
-25.74%
វិច្ជិកា 2020
-53.82%
ធ្នូ 2020
-10.83%
មករា 2021
-56.45%
កុម្ភៈ 2021
17.67%
មីនា 2021
-7.34%
មេសា 2021
-73.57%
ឧសភា 2021
167.41%
មិថុនា 2021
9.16%
កក្កដា 2021
21.82%
សីហា 2021
8.5%
កញ្ញា 2021
ហានិភ័យ5
តុលា 2020
ហានិភ័យ6
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ8
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ8
មករា 2021
ហានិភ័យ7
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ7
មីនា 2021
ហានិភ័យ6
មេសា 2021
ហានិភ័យ7
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ7
មិថុនា 2021
ហានិភ័យ5
កក្កដា 2021
ហានិភ័យ5
សីហា 2021
ហានិភ័យ4
កញ្ញា 2021
28
តុលា 2020
31
វិច្ជិកា 2020
29
ធ្នូ 2020
29
មករា 2021
29
កុម្ភៈ 2021
29
មីនា 2021
29
មេសា 2021
29
ឧសភា 2021
29
មិថុនា 2021
29
កក្កដា 2021
29
សីហា 2021
29
កញ្ញា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

GBPUSD
British Pound to US Dollar
452
ជួញដូរ
96%
មានចំណេញ
NZDUSD
New Zealand Dollar to US Dollar
5
ជួញដូរ
20%
មានចំណេញ
EURUSD
Euro to US Dollar
3
ជួញដូរ
0%
មានចំណេញ
GBPJPY
British Pound to Japanese Yen
2
ជួញដូរ
0%
មានចំណេញ
NZDJPY
New Zealand Dollar to Japanese Yen
2
ជួញដូរ
0%
មានចំណេញ
EURJPY
Euro to Japanese Yen
2
ជួញដូរ
0%
មានចំណេញ
AUDJPY
Australian Dollar to Japanese Yen
1
ជួញដូរ
0%
មានចំណេញ
USDJPY
US Dollar to Japanese Yen
1
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

468
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ