@KEYMEN

520.30 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 30%

PROFESSIONAL TEAM

* We! Composed of technology professionals, financial planners and analysts who generate sustainable profits.

* Profit 250% - 300% per year

* Minimum capital amount to $ 15000 copy KEYMEN.

* Minimum capital amount to $ 200 copy KEYMENCEN

សង្ខេប

វៀតណាម
ប្រទេស
414 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~28 000 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~1 400 000 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
308
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
2 ហានិភ័យ
17.53%
តុលា 2020
21.76%
វិច្ជិកា 2020
15.77%
ធ្នូ 2020
38.92%
មករា 2021
9.41%
កុម្ភៈ 2021
18.15%
មីនា 2021
1.55%
មេសា 2021
15.23%
ឧសភា 2021
5.35%
មិថុនា 2021
14.58%
កក្កដា 2021
4.24%
សីហា 2021
3.03%
កញ្ញា 2021
ហានិភ័យ4
តុលា 2020
ហានិភ័យ4
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ4
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ5
មករា 2021
ហានិភ័យ4
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ5
មីនា 2021
ហានិភ័យ3
មេសា 2021
ហានិភ័យ3
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ3
មិថុនា 2021
ហានិភ័យ3
កក្កដា 2021
ហានិភ័យ9
សីហា 2021
ហានិភ័យ2
កញ្ញា 2021
8
តុលា 2020
16
វិច្ជិកា 2020
43
ធ្នូ 2020
50
មករា 2021
56
កុម្ភៈ 2021
71
មីនា 2021
109
មេសា 2021
139
ឧសភា 2021
177
មិថុនា 2021
224
កក្កដា 2021
244
សីហា 2021
284
កញ្ញា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

EURUSD.
Euro to US Dollar
3346
ជួញដូរ
62.6%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

3346
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ