@KEYMEN

366.17 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 30%

PROFESSIONAL TEAM

* We! Composed of technology professionals, financial planners and analysts who generate sustainable profits.

* Profit 250% - 300% per year

* Minimum capital amount to 10000$ copy KEYMEN.
* Minimum capital amount to 200$ copy KEYMENCEN

សង្ខេប

វៀតណាម
ប្រទេស
283 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~31 000 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~730 000 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
135
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
3 ហានិភ័យ
0%
មិថុនា 2020
0%
កក្កដា 2020
18.46%
សីហា 2020
16.02%
កញ្ញា 2020
17.53%
តុលា 2020
21.76%
វិច្ជិកា 2020
15.77%
ធ្នូ 2020
38.92%
មករា 2021
9.41%
កុម្ភៈ 2021
18.17%
មីនា 2021
1.55%
មេសា 2021
12.25%
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ0
មិថុនា 2020
ហានិភ័យ0
កក្កដា 2020
ហានិភ័យ6
សីហា 2020
ហានិភ័យ4
កញ្ញា 2020
ហានិភ័យ4
តុលា 2020
ហានិភ័យ4
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ4
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ5
មករា 2021
ហានិភ័យ3
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ5
មីនា 2021
ហានិភ័យ3
មេសា 2021
ហានិភ័យ3
ឧសភា 2021
0
មិថុនា 2020
0
កក្កដា 2020
2
សីហា 2020
6
កញ្ញា 2020
8
តុលា 2020
16
វិច្ជិកា 2020
43
ធ្នូ 2020
50
មករា 2021
55
កុម្ភៈ 2021
70
មីនា 2021
109
មេសា 2021
131
ឧសភា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

EURUSD.
Euro to US Dollar
7050
ជួញដូរ
61.4%
មានចំណេញ
XAUUSD.
Spot Gold
8
ជួញដូរ
87.5%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

7058
ជួញដូរ  សរុប
99.9%
រូបិយប័ណ្ណ
0.1%
លោហៈ