@UnicornFX

263.95 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 30%

Settings: Rate with my fund -> Copy

Thank my bros!

សង្ខេប

វៀតណាម
ប្រទេស
401 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~26 000 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~14 000 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
7
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
2 ហានិភ័យ
30.11%
តុលា 2020
-24.89%
វិច្ជិកា 2020
99.88%
ធ្នូ 2020
6.21%
មករា 2021
9.41%
កុម្ភៈ 2021
20.21%
មីនា 2021
3.48%
មេសា 2021
-22.49%
ឧសភា 2021
33.62%
មិថុនា 2021
1.89%
កក្កដា 2021
5.45%
សីហា 2021
0.65%
កញ្ញា 2021
ហានិភ័យ9
តុលា 2020
ហានិភ័យ4
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ8
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ3
មករា 2021
ហានិភ័យ3
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ6
មីនា 2021
ហានិភ័យ4
មេសា 2021
ហានិភ័យ4
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ4
មិថុនា 2021
ហានិភ័យ3
កក្កដា 2021
ហានិភ័យ3
សីហា 2021
ហានិភ័យ2
កញ្ញា 2021
0
តុលា 2020
0
វិច្ជិកា 2020
1
ធ្នូ 2020
1
មករា 2021
1
កុម្ភៈ 2021
1
មីនា 2021
3
មេសា 2021
5
ឧសភា 2021
2
មិថុនា 2021
3
កក្កដា 2021
4
សីហា 2021
7
កញ្ញា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

XAUUSD
Spot Gold
172
ជួញដូរ
82.6%
មានចំណេញ
XAGUSD
Spot Silver
16
ជួញដូរ
81.3%
មានចំណេញ
EURUSD
Euro to US Dollar
14
ជួញដូរ
92.9%
មានចំណេញ
GBPUSD
British Pound to US Dollar
6
ជួញដូរ
83.3%
មានចំណេញ
EURGBP
Euro to British Pound
3
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ
USDCHF
US Dollar to Swiss Franc
1
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

212
ជួញដូរ  សរុប
88.7%
លោហៈ
11.3%
រូបិយប័ណ្ណ