@UnicornFX

217.26 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 30%

Settings: Rate with my fund -> Copy

Thank my bros!

សង្ខេប

វៀតណាម
ប្រទេស
269 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~23 000 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~17 000 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
6
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
3 ហានិភ័យ
0%
មិថុនា 2020
0%
កក្កដា 2020
14.77%
សីហា 2020
0.27%
កញ្ញា 2020
30.11%
តុលា 2020
-24.89%
វិច្ជិកា 2020
99.88%
ធ្នូ 2020
6.21%
មករា 2021
9.41%
កុម្ភៈ 2021
20.23%
មីនា 2021
3.48%
មេសា 2021
-2.38%
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ0
មិថុនា 2020
ហានិភ័យ0
កក្កដា 2020
ហានិភ័យ6
សីហា 2020
ហានិភ័យ7
កញ្ញា 2020
ហានិភ័យ9
តុលា 2020
ហានិភ័យ4
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ8
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ3
មករា 2021
ហានិភ័យ3
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ6
មីនា 2021
ហានិភ័យ4
មេសា 2021
ហានិភ័យ3
ឧសភា 2021
0
មិថុនា 2020
0
កក្កដា 2020
0
សីហា 2020
0
កញ្ញា 2020
0
តុលា 2020
0
វិច្ជិកា 2020
1
ធ្នូ 2020
1
មករា 2021
1
កុម្ភៈ 2021
1
មីនា 2021
3
មេសា 2021
6
ឧសភា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

XAUUSD
Spot Gold
135
ជួញដូរ
79.3%
មានចំណេញ
XAGUSD
Spot Silver
9
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ
EURUSD
Euro to US Dollar
5
ជួញដូរ
80%
មានចំណេញ
GBPUSD
British Pound to US Dollar
2
ជួញដូរ
100%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

151
ជួញដូរ  សរុប
95.4%
លោហៈ
4.6%
រូបិយប័ណ្ណ