ms

@demaq

12031.44 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 30%

trend lines....not classic

សង្ខេប

អ៊ីរ៉ង់
ប្រទេស
310 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~1 300 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~28 000 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
231
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
5 ហានិភ័យ
0%
មិថុនា 2020
2300.96%
កក្កដា 2020
28.27%
សីហា 2020
10.98%
កញ្ញា 2020
15.98%
តុលា 2020
11.96%
វិច្ជិកា 2020
29.08%
ធ្នូ 2020
14.22%
មករា 2021
21.22%
កុម្ភៈ 2021
-49.43%
មីនា 2021
146.4%
មេសា 2021
22.76%
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ0
មិថុនា 2020
ហានិភ័យ3
កក្កដា 2020
ហានិភ័យ6
សីហា 2020
ហានិភ័យ3
កញ្ញា 2020
ហានិភ័យ4
តុលា 2020
ហានិភ័យ3
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ6
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ3
មករា 2021
ហានិភ័យ4
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ6
មីនា 2021
ហានិភ័យ10
មេសា 2021
ហានិភ័យ5
ឧសភា 2021
0
មិថុនា 2020
0
កក្កដា 2020
2
សីហា 2020
12
កញ្ញា 2020
18
តុលា 2020
51
វិច្ជិកា 2020
68
ធ្នូ 2020
213
មករា 2021
371
កុម្ភៈ 2021
393
មីនា 2021
243
មេសា 2021
243
ឧសភា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

EURUSD
Euro to US Dollar
808
ជួញដូរ
75.1%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

808
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ