MN

@Fast12

9483.28 %
ផលចំណេញ
ប្រាក់កម្រៃជើងសា 30%

balance is 100000$
for show you safety of account
Never drop in margin call because of always SL
gain 20% per month
calm down in StopLoss

Min invest=1000$

300$ medium risk

សង្ខេប

អ៊ីរ៉ង់
ប្រទេស
424 ថ្ងៃ
នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់
~110 000 USD
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួន
~500 000 USD
ចម្លងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពាណិជ្ជករ
432
ចំនួនពាណិជ្ជករចម្លង
4 ហានិភ័យ
25.27%
វិច្ជិកា 2020
43.53%
ធ្នូ 2020
37.97%
មករា 2021
41.58%
កុម្ភៈ 2021
34.77%
មីនា 2021
14.02%
មេសា 2021
11.23%
ឧសភា 2021
15.7%
មិថុនា 2021
4.77%
កក្កដា 2021
9.21%
សីហា 2021
4.19%
កញ្ញា 2021
9.64%
តុលា 2021
ហានិភ័យ3
វិច្ជិកា 2020
ហានិភ័យ10
ធ្នូ 2020
ហានិភ័យ5
មករា 2021
ហានិភ័យ5
កុម្ភៈ 2021
ហានិភ័យ5
មីនា 2021
ហានិភ័យ5
មេសា 2021
ហានិភ័យ3
ឧសភា 2021
ហានិភ័យ3
មិថុនា 2021
ហានិភ័យ3
កក្កដា 2021
ហានិភ័យ4
សីហា 2021
ហានិភ័យ3
កញ្ញា 2021
ហានិភ័យ4
តុលា 2021
0
វិច្ជិកា 2020
2
ធ្នូ 2020
4
មករា 2021
6
កុម្ភៈ 2021
31
មីនា 2021
39
មេសា 2021
81
ឧសភា 2021
128
មិថុនា 2021
305
កក្កដា 2021
364
សីហា 2021
439
កញ្ញា 2021
425
តុលា 2021

ឧបករណ៍ពេញនិយម

EURUSD
Euro to US Dollar
763
ជួញដូរ
75%
មានចំណេញ

តម្រៀបតាមឧបករណ៍

763
ជួញដូរ  សរុប
100%
រូបិយប័ណ្ណ