Modalità demo

@thuha1998

Truong thi thu ha

14.76 %
redditività
Commissione 25%

a e nào thua tha vào đây mình kéo về bờ sao chép vốn tối thiểu 2500 đô chuyên cặp tiền eu thôi nhé sdt 0348868683 tốt nhất vốn 5k thì lợi nhuận sẽ đều hơn như tk của mình

Sintesi generale

Vietnam
Paese
184 giorni
Nel rating
~1 USD
Vostri fondi
~0 USD
Fondi di copianti
0
Numero di copianti
3 rischio
0%
Agosto 2020
0%
Settembre 2020
0%
Ottobre 2020
0%
Novembre 2020
0%
Dicembre 2020
17%
Gennaio 2020
9.78%
Febbraio 2021
4.79%
Marzo 2021
2.32%
Aprile 2021
0%
Mag. 2021
-16.67%
Giugno 2021
0%
Luglio 2021
rischio0
Agosto 2020
rischio0
Settembre 2020
rischio0
Ottobre 2020
rischio0
Novembre 2020
rischio0
Dicembre 2020
rischio4
Gennaio 2020
rischio6
Febbraio 2021
rischio5
Marzo 2021
rischio3
Aprile 2021
rischio3
Mag. 2021
rischio4
Giugno 2021
rischio3
Luglio 2021
0
Agosto 2020
0
Settembre 2020
0
Ottobre 2020
0
Novembre 2020
0
Dicembre 2020
0
Gennaio 2020
0
Febbraio 2021
0
Marzo 2021
0
Aprile 2021
0
Mag. 2021
0
Giugno 2021
0
Luglio 2021