Modalità demo

@MarkafeS_AiFX03

Nguyen Trong Nghia

0.00 %
redditività
Commissione 25%

Chúng tôi là tập đoàn tài chính MarkafeS ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng 5-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 15%. Chúng tôi áp dụng chính sách 0% chia sẻ LN để tối ưu quyền lợi của khách hàng. Vui lòng liên hệ: 0909.91.66.83 để được hướng dẫn Copy, nếu quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ TK Trader. Trân trọng.

Sintesi generale

Vietnam
Paese
171 giorni
Nel rating
~3 200 USD
Vostri fondi
~0 USD
Fondi di copianti
0
Numero di copianti
3 rischio
0%
Marzo 2020
0%
Aprile 2020
0%
Mag. 2020
0%
Giugno 2020
0%
Luglio 2020
0%
Agosto 2020
0%
Settembre 2020
0%
Ottobre 2020
0%
Novembre 2020
0%
Dicembre 2020
0%
Gennaio 2020
0%
Febbraio 2021
rischio0
Marzo 2020
rischio0
Aprile 2020
rischio0
Mag. 2020
rischio0
Giugno 2020
rischio0
Luglio 2020
rischio0
Agosto 2020
rischio0
Settembre 2020
rischio0
Ottobre 2020
rischio1
Novembre 2020
rischio3
Dicembre 2020
rischio3
Gennaio 2020
rischio3
Febbraio 2021
0
Marzo 2020
0
Aprile 2020
0
Mag. 2020
0
Giugno 2020
0
Luglio 2020
0
Agosto 2020
0
Settembre 2020
0
Ottobre 2020
0
Novembre 2020
0
Dicembre 2020
0
Gennaio 2020
0
Febbraio 2021