Modalità demo

@MarkafeS_AiFX03

Nguyen Trong Nghia

-98.42 %
redditività
Commissione 30%

Chúng tôi là tập đoàn tài chính MarkafeS ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng 5-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 15%. Chúng tôi áp dụng chính sách 0% chia sẻ LN để tối ưu quyền lợi của khách hàng. Vui lòng liên hệ: 0966.334.077 để được hướng dẫn Copy, nếu quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ TK Trader. Trân trọng.

Sintesi generale

Vietnam
Paese
406 giorni
Nel rating
~31 USD
Vostri fondi
~0 USD
Fondi di copianti
0
Numero di copianti
2 rischio
0%
Novembre 2020
0%
Dicembre 2020
0%
Gennaio 2020
0%
Febbraio 2021
0%
Marzo 2021
30.3%
Aprile 2021
-98.41%
Mag. 2021
-23.67%
Giugno 2021
0%
Luglio 2021
0%
Agosto 2021
0%
Settembre 2021
0%
Ottobre 2021
rischio1
Novembre 2020
rischio3
Dicembre 2020
rischio3
Gennaio 2020
rischio3
Febbraio 2021
rischio3
Marzo 2021
rischio4
Aprile 2021
rischio7
Mag. 2021
rischio9
Giugno 2021
rischio3
Luglio 2021
rischio3
Agosto 2021
rischio2
Settembre 2021
rischio2
Ottobre 2021
0
Novembre 2020
0
Dicembre 2020
0
Gennaio 2020
0
Febbraio 2021
0
Marzo 2021
0
Aprile 2021
0
Mag. 2021
0
Giugno 2021
0
Luglio 2021
0
Agosto 2021
0
Settembre 2021
0
Ottobre 2021

Gli strumenti negoziati di freguente

XAUUSD.
Spot Gold
29
operazioni
89.7%
Redditizi

Distribuzione sui strumenti

29
totale di operazioni
100%
Metalli