Modalità demo

@TraderHieu

-6.05 %
redditività
Commissione 30%

1. Cài đặt sao chép Tỷ lệ với Quỹ của tôi
2. Đánh dấu vào ô Sao chép Đơn hàng Đã mở
3. Số tiền đề xuất để sao chép là 1 nghìn đô la, nhưng bạn có thể bắt đầu 100 đô la như tài khoản dùng thử, chỉ cần thêm đến kích thước được đề xuất nếu bạn thấy ổn sau 2 tuần
4. Rủi ro chỉ rút tiền dưới -30%
5. Lợi nhuận mục tiêu 1% hàng ngày hoặc 10% - 30% hàng tháng

Sintesi generale

Vietnam
Paese
18 giorni
Nel rating
~14 000 USD
Vostri fondi
~2 100 USD
Fondi di copianti
3
Numero di copianti
6 rischio
0%
Giugno 2020
0%
Luglio 2020
0%
Agosto 2020
0%
Settembre 2020
0%
Ottobre 2020
0%
Novembre 2020
0%
Dicembre 2020
0%
Gennaio 2020
0%
Febbraio 2021
0%
Marzo 2021
-0.51%
Aprile 2021
-5.57%
Mag. 2021
rischio0
Giugno 2020
rischio0
Luglio 2020
rischio0
Agosto 2020
rischio0
Settembre 2020
rischio0
Ottobre 2020
rischio0
Novembre 2020
rischio0
Dicembre 2020
rischio0
Gennaio 2020
rischio0
Febbraio 2021
rischio0
Marzo 2021
rischio6
Aprile 2021
rischio6
Mag. 2021
0
Giugno 2020
0
Luglio 2020
0
Agosto 2020
0
Settembre 2020
0
Ottobre 2020
0
Novembre 2020
0
Dicembre 2020
0
Gennaio 2020
0
Febbraio 2021
0
Marzo 2021
2
Aprile 2021
3
Mag. 2021

Gli strumenti negoziati di freguente

XAUUSDm
Spot Gold
34
operazioni
61.8%
Redditizi
EURAUDm
Euro to Australian Dollar
13
operazioni
84.6%
Redditizi
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
13
operazioni
30.8%
Redditizi
AUDUSDm
Australian Dollar to US Dollar
13
operazioni
61.5%
Redditizi
USDJPYm
US Dollar to Japanese Yen
11
operazioni
18.2%
Redditizi
GBPNZDm
British Pound to New Zealand Dollar
11
operazioni
54.5%
Redditizi
EURCADm
Euro to Canadian Dollar
9
operazioni
55.6%
Redditizi
EURUSDm
Euro to US Dollar
9
operazioni
66.7%
Redditizi
NZDUSDm
New Zealand Dollar to US Dollar
9
operazioni
77.8%
Redditizi
NZDJPYm
New Zealand Dollar to Japanese Yen
8
operazioni
12.5%
Redditizi

Distribuzione sui strumenti

200
totale di operazioni
83%
Currencies
17%
Metalli