Modalità demo

@TONYFX2020

66.24 %
redditività
Commissione 30%

Khuyến nghị nhà đầu tư cài đặt mức bảo vệ vốn 90% số dư tài khoản. Chọn cách copy theo tỷ lệ vốn để đảm bảo % hiệu quả giao dịch cùng tài khoản TONYFX. TONYFX không chịu trách nhiệm về độ trượt mức bảo vệ vốn do công nghệ và thanh khoản của broker và của thị trường. TONYFX không liên quan đến việc nạp rút tiền của khách hàng copy theo tài khoản TONYFX. FX CFDs là kênh đầu tư có nhiều yếu tố rủi ro, vui lòng đảm bảo bạn đã hiểu và chấp nhận trước khi tham gia

Sintesi generale

Vietnam
Paese
319 giorni
Nel rating
~24 000 USD
Vostri fondi
~0 USD
Fondi di copianti
0
Numero di copianti
4 rischio
0%
Novembre 2020
0.24%
Dicembre 2020
5.74%
Gennaio 2020
6.25%
Febbraio 2021
11.53%
Marzo 2021
3.36%
Aprile 2021
4.98%
Mag. 2021
2.29%
Giugno 2021
3.01%
Luglio 2021
6.37%
Agosto 2021
7.54%
Settembre 2021
1.22%
Ottobre 2021
rischio0
Novembre 2020
rischio0
Dicembre 2020
rischio0
Gennaio 2020
rischio0
Febbraio 2021
rischio4
Marzo 2021
rischio4
Aprile 2021
rischio3
Mag. 2021
rischio5
Giugno 2021
rischio3
Luglio 2021
rischio3
Agosto 2021
rischio3
Settembre 2021
rischio4
Ottobre 2021
0
Novembre 2020
0
Dicembre 2020
0
Gennaio 2020
0
Febbraio 2021
0
Marzo 2021
0
Aprile 2021
0
Mag. 2021
0
Giugno 2021
0
Luglio 2021
0
Agosto 2021
0
Settembre 2021
0
Ottobre 2021

Gli strumenti negoziati di freguente

EURUSDm
Euro to US Dollar
256
operazioni
66%
Redditizi
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
185
operazioni
69.2%
Redditizi
GBPCADm
British Pound to Canadian Dollar
86
operazioni
40.7%
Redditizi
GBPAUDm
British Pound to Australian Dollar
9
operazioni
55.6%
Redditizi

Distribuzione sui strumenti

536
totale di operazioni
100%
Currencies