Modalità demo

@EA_ViP_Gold_2020

-99.99 %
redditività
Commissione 30%

Chiến lược giao dịch của EA ViP Gold 2020:
Heade lệnh 2 vòng mỗi vòng 8 lệnh. Khóa lệnh trạng thái ở vòng 3 với mức âm trạng thái - 8 -10% tài khoản. Rủi do cao nhất là cắt lỗ dưới 15% tài khoản nếu quá trình xử lý lệnh khóa trạng thái không thành công.
Điều kiện tài khoản trên 3000 usd sẽ chạy đúng thông số Taget ở trên.
Với tài khoản nhỏ hơn 3000 usd mức độ rủi do cao hơn thông số taget trên theo tỷ lệ số vốn.

Sintesi generale

Vietnam
Paese
337 giorni
Nel rating
~2 USD
Vostri fondi
~0 USD
Fondi di copianti
0
Numero di copianti
3 rischio
9.65%
Agosto 2020
76.54%
Settembre 2020
14.61%
Ottobre 2020
11.2%
Novembre 2020
28.74%
Dicembre 2020
-18.67%
Gennaio 2020
-99.28%
Febbraio 2021
2.7%
Marzo 2021
7.89%
Aprile 2021
17.07%
Mag. 2021
-99.58%
Giugno 2021
0%
Luglio 2021
rischio4
Agosto 2020
rischio7
Settembre 2020
rischio5
Ottobre 2020
rischio4
Novembre 2020
rischio6
Dicembre 2020
rischio6
Gennaio 2020
rischio6
Febbraio 2021
rischio9
Marzo 2021
rischio4
Aprile 2021
rischio4
Mag. 2021
rischio6
Giugno 2021
rischio8
Luglio 2021
0
Agosto 2020
0
Settembre 2020
0
Ottobre 2020
0
Novembre 2020
0
Dicembre 2020
0
Gennaio 2020
0
Febbraio 2021
0
Marzo 2021
0
Aprile 2021
0
Mag. 2021
0
Giugno 2021
0
Luglio 2021

Gli strumenti negoziati di freguente

XAUUSD
Spot Gold
3300
operazioni
71.6%
Redditizi
EURUSD
Euro to US Dollar
412
operazioni
75.7%
Redditizi
GBPUSD
British Pound to US Dollar
401
operazioni
80.5%
Redditizi
XAGUSD
Spot Silver
51
operazioni
68.6%
Redditizi
USDJPY
US Dollar to Japanese Yen
1
operazione
0%
Redditizi

Distribuzione sui strumenti

4165
totale di operazioni
80.5%
Metalli
19.5%
Currencies