Modalità demo

@KEYMEN

49.02 %
redditività
Commissione 30%

ĐỘI NGŨ ƯU TÚ

Chúng tôi, Đội ngũ ưu tú gồm các chuyên gia công nghệ, các nhà hoạch định và phân tích tài chính giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại hối và kinh doanh tiền tệ, trợ giúp bạn có cơ hội kiếm tiền bền vững.

Sintesi generale

Vietnam
Paese
76 giorni
Nel rating
~24 000 USD
Vostri fondi
~150 000 USD
Fondi di copianti
6
Numero di copianti
4 rischio
0%
Novembre 2019
0%
Dicembre 2019
0%
Gennaio 2020
0%
Febbraio 2020
0%
Marzo 2020
0%
Aprile 2020
0%
Mag. 2020
0%
Giugno 2020
0%
Luglio 2020
19%
Agosto 2020
9.8%
Settembre 2020
6%
Ottobre 2020
rischio0
Novembre 2019
rischio0
Dicembre 2019
rischio0
Gennaio 2020
rischio0
Febbraio 2020
rischio0
Marzo 2020
rischio0
Aprile 2020
rischio0
Mag. 2020
rischio0
Giugno 2020
rischio0
Luglio 2020
rischio6
Agosto 2020
rischio4
Settembre 2020
rischio3
Ottobre 2020
0
Novembre 2019
0
Dicembre 2019
0
Gennaio 2020
0
Febbraio 2020
0
Marzo 2020
0
Aprile 2020
0
Mag. 2020
0
Giugno 2020
0
Luglio 2020
2
Agosto 2020
6
Settembre 2020
7
Ottobre 2020

Gli strumenti negoziati di freguente

EURUSD.
Euro vs US Dollar
2120
operazioni
65.8%
Redditizi

Distribuzione sui strumenti

2120
totale di operazioni
100%
Currencies