Mode démo

@MarkafeS_AiFX03

Nguyen Trong Nghia

0.00 %
rentabilité
Commission 25%

Chúng tôi là tập đoàn tài chính MarkafeS ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng 5-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 15%. Chúng tôi áp dụng chính sách 0% chia sẻ LN để tối ưu quyền lợi của khách hàng. Vui lòng liên hệ: 0909.91.66.83 để được hướng dẫn Copy, nếu quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ TK Trader. Trân trọng.

Revue

Vietnam
Pays
180 jours
Dans le classement
~3 200 USD
Investissement personnel
~0 USD
Fonds de copieurs
0
Nombre de copieurs
3 risque
0%
Avril 2020
0%
Mai. 2020
0%
Juin 2020
0%
Juillet 2020
0%
Août 2020
0%
Septembre 2020
0%
Octobre 2020
0%
Novembre 2020
0%
Décembre 2020
0%
Janvier 2020
0%
Février 2021
0%
Mars 2021
risque0
Avril 2020
risque0
Mai. 2020
risque0
Juin 2020
risque0
Juillet 2020
risque0
Août 2020
risque0
Septembre 2020
risque0
Octobre 2020
risque1
Novembre 2020
risque3
Décembre 2020
risque3
Janvier 2020
risque3
Février 2021
risque3
Mars 2021
0
Avril 2020
0
Mai. 2020
0
Juin 2020
0
Juillet 2020
0
Août 2020
0
Septembre 2020
0
Octobre 2020
0
Novembre 2020
0
Décembre 2020
0
Janvier 2020
0
Février 2021
0
Mars 2021