Mode démo

@MarkafeS_AiFX03

Nguyen Trong Nghia

-98.42 %
rentabilité
Commission 30%

Chúng tôi là tập đoàn tài chính MarkafeS ứng dụng công nghệ Ai Trading trong giao dịch tài chính. Kỳ vọng lợi nhuận hàng tháng 5-20% với rủi ro tối đa (theo tháng) là 15%. Chúng tôi áp dụng chính sách 0% chia sẻ LN để tối ưu quyền lợi của khách hàng. Vui lòng liên hệ: 0966.334.077 để được hướng dẫn Copy, nếu quý khách không liên hệ, chúng tôi sẽ dừng copy chủ động từ TK Trader. Trân trọng.

Revue

Vietnam
Pays
375 jours
Dans le classement
~41 USD
Investissement personnel
~0 USD
Fonds de copieurs
0
Nombre de copieurs
2 risque
0%
Octobre 2020
0%
Novembre 2020
0%
Décembre 2020
0%
Janvier 2020
0%
Février 2021
0%
Mars 2021
30.3%
Avril 2021
-98.41%
Mai. 2021
-23.67%
Juin 2021
0%
Juillet 2021
0%
Août 2021
0%
Septembre 2021
risque0
Octobre 2020
risque1
Novembre 2020
risque3
Décembre 2020
risque3
Janvier 2020
risque3
Février 2021
risque3
Mars 2021
risque4
Avril 2021
risque7
Mai. 2021
risque8
Juin 2021
risque5
Juillet 2021
risque3
Août 2021
risque2
Septembre 2021
0
Octobre 2020
0
Novembre 2020
0
Décembre 2020
0
Janvier 2020
0
Février 2021
0
Mars 2021
0
Avril 2021
0
Mai. 2021
0
Juin 2021
0
Juillet 2021
0
Août 2021
0
Septembre 2021

Instruments populaires

XAUUSD.
Spot Gold
29
trades
89.7%
Rentables

Distribution par instrument

29
trades, en total
100%
Métaux