Mode démo

@TraderHieu

-5.56 %
rentabilité
Commission 30%

1. Cài đặt sao chép Tỷ lệ với Quỹ của tôi
2. Đánh dấu vào ô Sao chép Đơn hàng Đã mở
3. Số tiền đề xuất để sao chép là 1 nghìn đô la, nhưng bạn có thể bắt đầu 100 đô la như tài khoản dùng thử, chỉ cần thêm đến kích thước được đề xuất nếu bạn thấy ổn sau 2 tuần
4. Rủi ro chỉ rút tiền dưới -30%
5. Lợi nhuận mục tiêu 1% hàng ngày hoặc 10% - 30% hàng tháng

Revue

Vietnam
Pays
20 jours
Dans le classement
~14 000 USD
Investissement personnel
~2 200 USD
Fonds de copieurs
3
Nombre de copieurs
6 risque
0%
Juin 2020
0%
Juillet 2020
0%
Août 2020
0%
Septembre 2020
0%
Octobre 2020
0%
Novembre 2020
0%
Décembre 2020
0%
Janvier 2020
0%
Février 2021
0%
Mars 2021
-0.51%
Avril 2021
-5.08%
Mai. 2021
risque0
Juin 2020
risque0
Juillet 2020
risque0
Août 2020
risque0
Septembre 2020
risque0
Octobre 2020
risque0
Novembre 2020
risque0
Décembre 2020
risque0
Janvier 2020
risque0
Février 2021
risque0
Mars 2021
risque6
Avril 2021
risque6
Mai. 2021
0
Juin 2020
0
Juillet 2020
0
Août 2020
0
Septembre 2020
0
Octobre 2020
0
Novembre 2020
0
Décembre 2020
0
Janvier 2020
0
Février 2021
0
Mars 2021
2
Avril 2021
3
Mai. 2021

Instruments populaires

XAUUSDm
Spot Gold
34
trades
61.8%
Rentables
EURAUDm
Euro to Australian Dollar
15
trades
73.3%
Rentables
GBPJPYm
British Pound to Japanese Yen
14
trades
92.9%
Rentables
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
13
trades
30.8%
Rentables
AUDUSDm
Australian Dollar to US Dollar
13
trades
61.5%
Rentables
USDJPYm
US Dollar to Japanese Yen
11
trades
18.2%
Rentables
GBPNZDm
British Pound to New Zealand Dollar
11
trades
54.5%
Rentables
GBPCADm
British Pound to Canadian Dollar
10
trades
70%
Rentables
NZDUSDm
New Zealand Dollar to US Dollar
9
trades
77.8%
Rentables
EURCADm
Euro to Canadian Dollar
9
trades
55.6%
Rentables

Distribution par instrument

220
trades, en total
84.5%
Devises
15.5%
Métaux