Mode démo

@TONYFX2020

NGUYEN NGOC ANH

38.47 %
rentabilité
Commission 30%

Khuyến nghị nhà đầu tư cài đặt mức bảo vệ vốn 90% số dư tài khoản. Chọn cách copy theo tỷ lệ vốn để đảm bảo % hiệu quả giao dịch cùng tài khoản TONYFX. TONYFX không chịu trách nhiệm về độ trượt mức bảo vệ vốn do công nghệ và thanh khoản của broker và của thị trường. TONYFX không liên quan đến việc nạp rút tiền của khách hàng copy theo tài khoản TONYFX. FX CFDs là kênh đầu tư có nhiều yếu tố rủi ro, vui lòng đảm bảo bạn đã hiểu và chấp nhận trước khi tham gia

Revue

Vietnam
Pays
198 jours
Dans le classement
~22 000 USD
Investissement personnel
~0 USD
Fonds de copieurs
0
Nombre de copieurs
7 risque
0%
Juillet 2020
0%
Août 2020
0%
Septembre 2020
0%
Octobre 2020
0%
Novembre 2020
0.24%
Décembre 2020
5.74%
Janvier 2020
6.25%
Février 2021
11.53%
Mars 2021
3.36%
Avril 2021
4.98%
Mai. 2021
1.61%
Juin 2021
risque0
Juillet 2020
risque0
Août 2020
risque0
Septembre 2020
risque0
Octobre 2020
risque0
Novembre 2020
risque0
Décembre 2020
risque0
Janvier 2020
risque0
Février 2021
risque4
Mars 2021
risque4
Avril 2021
risque3
Mai. 2021
risque4
Juin 2021
0
Juillet 2020
0
Août 2020
0
Septembre 2020
0
Octobre 2020
0
Novembre 2020
0
Décembre 2020
0
Janvier 2020
0
Février 2021
0
Mars 2021
0
Avril 2021
0
Mai. 2021
0
Juin 2021

Instruments populaires

EURUSDm
Euro to US Dollar
398
trades
60.3%
Rentables
GBPUSDm
British Pound to US Dollar
1
trade
0%
Rentables

Distribution par instrument

399
trades, en total
100%
Devises