حالت آزمایشی
BTCUSD
5335.71
قیمت
30.00%
Changing (1m)
ETHUSD
172.57
قیمت
23.11%
Changing (1m)
LTCUSD
82.03
قیمت
33.75%
Changing (1m)
XRPUSD
0.32816
قیمت
1.45%
Changing (1m)
LTCBTC
0.01532
قیمت
2.82%
Changing (1m)
ETHBTC
0.03253
قیمت
-5.33%
Changing (1m)
XMRUSD
69.90
قیمت
26.29%
Changing (1m)
ZECBTC
0.01283
قیمت
-11.94%
Changing (1m)
XMRBTC
0.01306
قیمت
-2.76%
Changing (1m)
ZECUSD
68.63
قیمت
14.21%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00200
قیمت
-13.04%
Changing (1m)
DSHBTC
0.02322
قیمت
1.44%
Changing (1m)
DSHUSD
122.04
قیمت
29.50%
Changing (1m)
EDOUSD
0.6618
قیمت
-11.65%
Changing (1m)
EOSUSD
5.4649
قیمت
44.39%
Changing (1m)
ETPUSD
0.6100
قیمت
-13.17%
Changing (1m)
IOTUSD
0.3041
قیمت
0.43%
Changing (1m)
NEOUSD
10.77
قیمت
13.61%
Changing (1m)
OMGUSD
1.9337
قیمت
23.44%
Changing (1m)
SANUSD
0.6569
قیمت
31.56%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)