حالت آزمایشی
BTCUSD
7516.91
قیمت
-19.36%
Changing (1m)
LTCUSD
45.27
قیمت
-28.32%
Changing (1m)
XRPUSD
0.22638
قیمت
-26.88%
Changing (1m)
NEOUSD
8.77
قیمت
-18.65%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01959
قیمت
-3.83%
Changing (1m)
EOSUSD
2.7095
قیمت
-24.44%
Changing (1m)
EDOUSD
0.2371
قیمت
-21.57%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00599
قیمت
-11.26%
Changing (1m)
ETHUSD
146.04
قیمت
-22.80%
Changing (1m)
OMGUSD
0.7161
قیمت
-27.93%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3930
قیمت
-5.98%
Changing (1m)
SANUSD
0.2148
قیمت
-22.29%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00114
قیمت
1.79%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00719
قیمت
5.12%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00370
قیمت
-5.37%
Changing (1m)
XMRUSD
54.13
قیمت
-15.58%
Changing (1m)
ZECUSD
28.36
قیمت
-24.35%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)