حالت آزمایشی
LTCUSD
54.82
قیمت
‪19.25%‬
Changing (1m)
BTCUSD
13763.80
قیمت
‪28.54%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.1290
قیمت
‪-19.88%‬
Changing (1m)
XMRUSD
123.16
قیمت
‪16.68%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.23768
قیمت
‪-0.05%‬
Changing (1m)
ZECUSD
56.26
قیمت
‪-7.47%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00892
قیمت
‪-9.07%‬
Changing (1m)
NEOUSD
14.44
قیمت
‪-22.49%‬
Changing (1m)
OMGUSD
2.8534
قیمت
‪-27.12%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.3676
قیمت
‪-25.65%‬
Changing (1m)
ETHUSD
383.48
قیمت
‪7.79%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00397
قیمت
‪-28.08%‬
Changing (1m)
EOSUSD
2.5139
قیمت
‪-1.81%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00396
قیمت
‪-7.26%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.02775
قیمت
‪-16.62%‬
Changing (1m)