حالت آزمایشی
BTCUSD
8282.57
قیمت
14.97%
Changing (1m)
LTCUSD
52.90
قیمت
31.85%
Changing (1m)
XMRUSD
60.12
قیمت
31.32%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00555
قیمت
55.90%
Changing (1m)
NEOUSD
10.00
قیمت
20.05%
Changing (1m)
ZECUSD
46.77
قیمت
79.13%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01907
قیمت
9.60%
Changing (1m)
XRPUSD
0.21579
قیمت
14.82%
Changing (1m)
EOSUSD
3.5397
قیمت
42.96%
Changing (1m)
ETHUSD
156.93
قیمت
26.67%
Changing (1m)
EDOUSD
0.1686
قیمت
-9.65%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00724
قیمت
14.20%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00123
قیمت
5.13%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3310
قیمت
-2.07%
Changing (1m)
SANUSD
0.2108
قیمت
16.02%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00636
قیمت
14.80%
Changing (1m)
OMGUSD
0.7201
قیمت
24.95%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)