حالت آزمایشی
BTCUSD
10224.70
قیمت
5.96%
Changing (1m)
LTCUSD
73.77
قیمت
-21.08%
Changing (1m)
ETHUSD
189.21
قیمت
-11.52%
Changing (1m)
XRPUSD
0.27311
قیمت
-13.42%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00791
قیمت
-4.00%
Changing (1m)
XMRUSD
81.26
قیمت
1.92%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00719
قیمت
-25.49%
Changing (1m)
SANUSD
0.4625
قیمت
-43.67%
Changing (1m)
EOSUSD
3.6540
قیمت
-18.58%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01860
قیمت
-16.44%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00094
قیمت
-22.31%
Changing (1m)
ETPUSD
0.8230
قیمت
-8.43%
Changing (1m)
OMGUSD
1.2298
قیمت
-26.17%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00471
قیمت
-34.94%
Changing (1m)
ZECUSD
49.48
قیمت
-29.46%
Changing (1m)
EDOUSD
0.4072
قیمت
-41.31%
Changing (1m)
NEOUSD
9.68
قیمت
-16.91%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2546
قیمت
-15.64%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
-3.73%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
-2.58%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)