حالت آزمایشی
BTCUSD
10314.60
قیمت
1.24%
Changing (1m)
LTCUSD
70.53
قیمت
-8.53%
Changing (1m)
XRPUSD
0.26170
قیمت
-2.42%
Changing (1m)
ETHUSD
187.40
قیمت
0.11%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00726
قیمت
-6.32%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00681
قیمت
-9.80%
Changing (1m)
OMGUSD
1.0119
قیمت
-14.58%
Changing (1m)
EOSUSD
4.0816
قیمت
11.16%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01825
قیمت
-1.24%
Changing (1m)
XMRUSD
75.16
قیمت
-4.86%
Changing (1m)
ETPUSD
0.7290
قیمت
-12.75%
Changing (1m)
ZECUSD
45.69
قیمت
-11.42%
Changing (1m)
SANUSD
0.4189
قیمت
-21.89%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00430
قیمت
-14.85%
Changing (1m)
EDOUSD
0.2774
قیمت
-38.95%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00086
قیمت
-6.52%
Changing (1m)
NEOUSD
8.87
قیمت
-6.53%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2375
قیمت
-0.63%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)