حالت آزمایشی
LTCUSD
57.29
قیمت
‪27.31%‬
Changing (1m)
BTCUSD
12974.70
قیمت
‪21.70%‬
Changing (1m)
XMRUSD
127.86
قیمت
‪40.34%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.25082
قیمت
‪9.19%‬
Changing (1m)
ZECUSD
61.27
قیمت
‪13.93%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00982
قیمت
‪15.26%‬
Changing (1m)
NEOUSD
17.78
قیمت
‪-16.99%‬
Changing (1m)
OMGUSD
3.4007
قیمت
‪12.12%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.3489
قیمت
‪-32.00%‬
Changing (1m)
ETHUSD
404.72
قیمت
‪17.56%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00461
قیمت
‪-6.11%‬
Changing (1m)
EOSUSD
2.6172
قیمت
‪3.99%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00439
قیمت
‪4.77%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.03108
قیمت
‪-4.07%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.1520
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)