حالت آزمایشی
LTCUSD
44.61
قیمت
‪-4.25%‬
Changing (1m)
BTCUSD
9280.87
قیمت
‪-5.82%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.0970
قیمت
‪-8.49%‬
Changing (1m)
XMRUSD
67.86
قیمت
‪-1.88%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.20221
قیمت
‪0.39%‬
Changing (1m)
ZECUSD
55.31
قیمت
‪4.26%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00729
قیمت
‪4.29%‬
Changing (1m)
NEOUSD
10.39
قیمت
‪-11.27%‬
Changing (1m)
OMGUSD
1.5181
قیمت
‪-5.81%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.6831
قیمت
‪31.95%‬
Changing (1m)
ETHUSD
240.04
قیمت
‪-2.51%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00585
قیمت
‪11.01%‬
Changing (1m)
EOSUSD
2.6221
قیمت
‪-4.34%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00478
قیمت
‪1.92%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.02594
قیمت
‪3.47%‬
Changing (1m)
XBTUSD
6612.71
قیمت
‪0.00%‬
Changing (1m)