حالت آزمایشی
BTCUSD
8844.25
قیمت
32.06%
Changing (1m)
LTCUSD
58.96
قیمت
57.73%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01953
قیمت
6.43%
Changing (1m)
XMRUSD
68.59
قیمت
51.21%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00576
قیمت
46.19%
Changing (1m)
ETHUSD
171.53
قیمت
40.68%
Changing (1m)
NEOUSD
11.64
قیمت
51.17%
Changing (1m)
ZECUSD
51.94
قیمت
94.46%
Changing (1m)
XRPUSD
0.24046
قیمت
31.47%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00774
قیمت
14.33%
Changing (1m)
EDOUSD
0.1771
قیمت
-7.23%
Changing (1m)
EOSUSD
3.7920
قیمت
71.40%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3750
قیمت
22.55%
Changing (1m)
OMGUSD
0.7909
قیمت
43.12%
Changing (1m)
SANUSD
0.2737
قیمت
51.38%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00664
قیمت
19.42%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00134
قیمت
14.53%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)