حالت آزمایشی
LTCUSD
196.50
قیمت
‪22.58%‬
Changing (1m)
BTCUSD
61452.03
قیمت
‪41.48%‬
Changing (1m)
XMRUSD
267.40
قیمت
‪11.54%‬
Changing (1m)
XRPUSD
1.09640
قیمت
‪10.46%‬
Changing (1m)
ZECUSD
173.00
قیمت
‪50.43%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.00435
قیمت
‪-21.20%‬
Changing (1m)
NEOUSD
44.87
قیمت
‪5.55%‬
Changing (1m)
OMGUSD
14.4740
قیمت
‪52.94%‬
Changing (1m)
ETHUSD
4085.44
قیمت
‪35.01%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00281
قیمت
‪1.44%‬
Changing (1m)
EOSUSD
4.7460
قیمت
‪12.92%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00319
قیمت
‪-13.08%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.06647
قیمت
‪-4.48%‬
Changing (1m)
ADAUSD
2.16300
قیمت
‪-3.69%‬
Changing (1m)
BCHUSD
628.30
قیمت
‪15.69%‬
Changing (1m)
BNBUSD
482.4000
قیمت
‪27.96%‬
Changing (1m)
MKRUSD
2528.00
قیمت
‪0.44%‬
Changing (1m)
QTMUSD
13.216
قیمت
‪24.55%‬
Changing (1m)
TRXUSD
0.10055
قیمت
‪3.00%‬
Changing (1m)
XLMUSD
0.37540
قیمت
‪28.79%‬
Changing (1m)
XTZUSD
6.7630
قیمت
‪23.30%‬
Changing (1m)
ZILUSD
0.10414
قیمت
‪15.40%‬
Changing (1m)