حالت آزمایشی
LTCUSD
59.60
قیمت
‪32.44%‬
Changing (1m)
BTCUSD
12986.70
قیمت
‪21.81%‬
Changing (1m)
ETPUSD
0.1530
قیمت
‪-5.56%‬
Changing (1m)
XMRUSD
133.05
قیمت
‪46.03%‬
Changing (1m)
XRPUSD
0.25190
قیمت
‪9.66%‬
Changing (1m)
ZECUSD
61.28
قیمت
‪13.95%‬
Changing (1m)
XMRBTC
0.01022
قیمت
‪19.95%‬
Changing (1m)
NEOUSD
17.55
قیمت
‪-18.07%‬
Changing (1m)
OMGUSD
3.3058
قیمت
‪8.99%‬
Changing (1m)
EDOUSD
0.3563
قیمت
‪-30.56%‬
Changing (1m)
ETHUSD
405.63
قیمت
‪17.83%‬
Changing (1m)
ZECBTC
0.00461
قیمت
‪-6.11%‬
Changing (1m)
EOSUSD
2.6223
قیمت
‪4.20%‬
Changing (1m)
LTCBTC
0.00456
قیمت
‪8.83%‬
Changing (1m)
ETHBTC
0.03113
قیمت
‪-3.92%‬
Changing (1m)