حالت آزمایشی
UKBRENT
85.034
قیمت
‪13.94%‬
Changing (1m)
USCRUDE
82.611
قیمت
‪15.22%‬
Changing (1m)