حالت آزمایشی
USCrude
51.21
قیمت
‪-3.90%‬
Changing (1m)
UKBrent
56.30
قیمت
‪-5.46%‬
Changing (1m)