حالت آزمایشی
UKBrent
63.560
قیمت
7.15%
Changing (1m)
USCrude
57.830
قیمت
9.11%
Changing (1m)