حالت آزمایشی
BTCUSD
7525.10
قیمت
-19.27%
Changing (1m)
LTCUSD
45.34
قیمت
-28.21%
Changing (1m)
XRPUSD
0.22654
قیمت
-26.83%
Changing (1m)
NEOUSD
8.78
قیمت
-18.55%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01959
قیمت
-3.83%
Changing (1m)
EOSUSD
2.7158
قیمت
-24.27%
Changing (1m)
EDOUSD
0.2371
قیمت
-21.57%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00599
قیمت
-11.26%
Changing (1m)
ETHUSD
146.41
قیمت
-22.60%
Changing (1m)
OMGUSD
0.7161
قیمت
-27.93%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3930
قیمت
-5.98%
Changing (1m)
SANUSD
0.2272
قیمت
-17.80%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00114
قیمت
1.79%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00719
قیمت
5.12%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00370
قیمت
-5.37%
Changing (1m)
XMRUSD
54.22
قیمت
-15.44%
Changing (1m)
ZECUSD
28.44
قیمت
-24.14%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)