حالت آزمایشی
BTCUSD
10005.00
قیمت
-6.65%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00722
قیمت
-9.52%
Changing (1m)
ETHUSD
215.10
قیمت
10.10%
Changing (1m)
LTCUSD
73.09
قیمت
-2.72%
Changing (1m)
XRPUSD
0.28883
قیمت
5.34%
Changing (1m)
ETHBTC
0.02159
قیمت
17.85%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00455
قیمت
-5.80%
Changing (1m)
EOSUSD
3.9833
قیمت
8.58%
Changing (1m)
XMRUSD
72.40
قیمت
-14.56%
Changing (1m)
OMGUSD
1.0813
قیمت
-11.10%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00727
قیمت
3.86%
Changing (1m)
SANUSD
0.4343
قیمت
-16.74%
Changing (1m)
ETPUSD
0.7850
قیمت
-9.07%
Changing (1m)
ZECUSD
46.70
قیمت
-10.21%
Changing (1m)
EDOUSD
0.3665
قیمت
-12.55%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00092
قیمت
1.10%
Changing (1m)
IOTUSD
0.3086
قیمت
24.14%
Changing (1m)
NEOUSD
9.20
قیمت
-6.22%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)