حالت آزمایشی
USCrude
USCrude
54.170
قیمت
-14.26%
Changing (1m)
UKBrent
UKBrent
63.140
قیمت
-13.71%
Changing (1m)