حالت آزمایشی
XAUUSD
XAUUSD
1412.22
قیمت
5.25%
Changing (1m)
XPDUSD
XPDUSD
1561.26
قیمت
6.43%
Changing (1m)
XPTUSD
XPTUSD
841.54
قیمت
4.63%
Changing (1m)
XAGUSD
XAGUSD
15.351
قیمت
3.28%
Changing (1m)