حالت آزمایشی
BTCUSD
10118.80
قیمت
4.73%
Changing (1m)
LTCUSD
72.40
قیمت
-20.04%
Changing (1m)
ETHUSD
182.67
قیمت
-13.27%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00808
قیمت
1.13%
Changing (1m)
XRPUSD
0.26364
قیمت
-16.43%
Changing (1m)
XMRUSD
81.92
قیمت
5.92%
Changing (1m)
ETHBTC
0.01815
قیمت
-17.20%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00475
قیمت
-38.47%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00712
قیمت
-24.17%
Changing (1m)
SANUSD
0.4961
قیمت
-51.32%
Changing (1m)
EOSUSD
3.5256
قیمت
-10.25%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00093
قیمت
-16.22%
Changing (1m)
OMGUSD
1.1577
قیمت
-17.58%
Changing (1m)
ZECUSD
49.28
قیمت
-34.01%
Changing (1m)
EDOUSD
0.4055
قیمت
-46.58%
Changing (1m)
NEOUSD
9.35
قیمت
-13.10%
Changing (1m)
ETPUSD
0.8520
قیمت
-34.53%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2405
قیمت
-16.09%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01089
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
107.55
قیمت
0.00%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)