حالت آزمایشی
BTCUSD
9286.66
قیمت
14.52%
Changing (1m)
ETHUSD
274.46
قیمت
16.29%
Changing (1m)
XRPUSD
0.42091
قیمت
-2.45%
Changing (1m)
LTCUSD
137.52
قیمت
37.60%
Changing (1m)
XMRUSD
96.49
قیمت
5.27%
Changing (1m)
ETHBTC
0.02964
قیمت
1.33%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00150
قیمت
1.35%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00993
قیمت
6.09%
Changing (1m)
LTCBTC
0.01477
قیمت
19.98%
Changing (1m)
XMRBTC
0.01037
قیمت
-8.23%
Changing (1m)
ZECUSD
93.23
قیمت
22.91%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01798
قیمت
-2.07%
Changing (1m)
DSHUSD
151.99
قیمت
1.99%
Changing (1m)
EDOUSD
0.9977
قیمت
50.98%
Changing (1m)
EOSUSD
7.1116
قیمت
13.46%
Changing (1m)
ETPUSD
1.8040
قیمت
111.24%
Changing (1m)
IOTUSD
0.4231
قیمت
-0.84%
Changing (1m)
NEOUSD
14.03
قیمت
16.53%
Changing (1m)
OMGUSD
2.1422
قیمت
1.32%
Changing (1m)
SANUSD
1.0688
قیمت
12.29%
Changing (1m)
SANUSD 
0.0000
قیمت
0.00%
Changing (1m)