حالت آزمایشی
BTCUSD
7125.14
قیمت
-17.65%
Changing (1m)
LTCUSD
43.64
قیمت
-26.32%
Changing (1m)
XRPUSD
0.21754
قیمت
-18.45%
Changing (1m)
NEOUSD
8.74
قیمت
-29.52%
Changing (1m)
ETHBTC
0.02004
قیمت
-6.05%
Changing (1m)
EOSUSD
2.5669
قیمت
-24.15%
Changing (1m)
LTCBTC
0.00609
قیمت
-10.57%
Changing (1m)
ETPUSD
0.3620
قیمت
-22.98%
Changing (1m)
SANUSD
0.2009
قیمت
-26.30%
Changing (1m)
XMRBTC
0.00713
قیمت
-5.19%
Changing (1m)
ZECBTC
0.00443
قیمت
11.59%
Changing (1m)
EDOUSD
0.2112
قیمت
-25.45%
Changing (1m)
ETHUSD
141.68
قیمت
-22.82%
Changing (1m)
NEOBTC
0.00118
قیمت
-15.71%
Changing (1m)
OMGUSD
0.6696
قیمت
-32.45%
Changing (1m)
ZECUSD
32.11
قیمت
-8.86%
Changing (1m)
XMRUSD
51.01
قیمت
-21.79%
Changing (1m)
DSHBTC
0.01084
قیمت
0.00%
Changing (1m)
DSHUSD
106.19
قیمت
0.00%
Changing (1m)
IOTUSD
0.2755
قیمت
0.00%
Changing (1m)